Wykonujemy projekty:

Obiektów architektury mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej

Obiektów w zakresie szeroko pojętych usług

Obiektów przemysłowych, konstrukcje inżynierskie

Zagospodarowania terenu

W zakresie architektury wnętrz mieszkalnych, usługowych, biurowych...

Obejmujące nadbudowę, rozbudowę oraz przebudowę istniejących obiektów

Elewacji budynków projektowanych oraz istniejących

 

Ponadto wykonujemy:

Inwentaryzacje obiektów oraz lokali

Adaptacje projektów gotowych

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Dokumentację potwierdzającą samodzielność lokalową