Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej:

  lokali mieszkalnych

  budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  budynków mieszkalnych wielorodzinnych

  budynków użyteczności publicznej 

 

Certyfikaty energetyczne są dokumentami niezbędnymi przy oddawaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży nieruchomości, przy wynajmie. Żądając okazania certyfikatu energetycznego budujesz rzetelną i obiektywną ocenę nieruchomości przed jej kupnem. Mając wgląd w certyfikat energetyczny (świadectwo energetyczne) możesz ocenić opłacalność inwestycji, zaplanować remont i modernizację. Wprowadzenie obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego to jeden z pierwszych kroków do obniżenia zużycia energii w naszym kraju. Certyfikaty energetyczne są wstępem do zwiększenia oszczędności energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej instalacji energochłonnych w naszych domach. Certyfikat energetyczny to instrukcja dla użytkowników domów, biur, zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej jak zmniejszyć rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości. Na dzień dzisiejszy świadectwo energetyczne jest niezbędne w przypadku oddawania budynku do użytkowania, oraz przy zawieraniu umowy kredytowej. Niektóre banki żądają na dzień dzisiejszy przedstawienia certyfikatu w celu oszacowania kosztów eksploatacji budynku. Niestety im gorszy wynik na świadectwie energetycznym, tym nasze koszty ponoszone na jego np. ogrzanie wzrastają, co przekłada się na chudszy portfel i zapewne gorszą zdolność kredytową w przypadku kredytowania takiej właśnie nieruchomości. W związku z obecną sytuacją należy się spodziewać, że banki będą coraz głębiej zaglądać do naszych portfeli i obliczać nasze wydatki, a dom charakteryzujący się słabymi wynikami EK i EP na świadectwie energetycznym będzie trudniej sprzedać.